Nema korupcije u Domu Zdravlja Bileća

Štampa PDF
Ocena korisnika: / 39
LošeNajbolje 

bolnicaUG RS "Stop mobbing" u okviru projekta "Zdravo zdravstvo, korupcija stop" sproveo je istraživanje u gradovima I. Hercegovine o iskustvima i percepcijama korupcije u zdravstvu i drugih odabranih oblika kriminala. Većina građana pokazuje da je svjesna toga da je korupcija realnost ovog društva i da predstavlja društveni problem, ali da nije prisutna u Domu zdravlja u Bileći...


U okviru ovoga projekta organizovana je javna tribina u opštini  Bileća sa ciljem iznalaženja konstruktivnih rješavanja problematike od opšteg društvenog značaja. Tema, korupcija kao stil življenja je od izuzetnog značaja za ekonomski i ukupan život svake zemlje.
Anketiranje građana opštine Bileća  sprovedeno je metodom ličnog intervjua  na 58 ispitanika /građana/.Upitnik u trajanju do 10 minuta sadrži pitanja o percepciji prisutnosti korupcije, iskustva građana u korupciji. Odgovori na pitanja sadržana u  anketi izražavaju stavove korisnika zdravstvenih ustanova o korupciji, ali i pružaju uvid u reakcije korisnika u situacijama kada se suoče sa korupcijom.
Izvještaj o rezultatima istraživanja za opštinu Bileća predstavljen je  na javnoj tribini, putem medija i postavljen na portalu www.stopkorupciji.info.
Za nacrt istraživanja, terenski dio, unos, obradu i analizu podataka za Istočnu Hercegovinu  zaduženo je udruženje „Stop mobbing“. Za terenski dio, unos, obradu i analizu podataka  zaduženi su anketari.
Upitnik
•    Strukturisani upitnik, trajanja oko 10 min, pitanja pokrivaju teme navedene u ciljevima istraživanja.

Prvi dio upitnika je fokusiran na pitanja :
-Kako se ocjenjuje do sada ukupno stanje na polju korupcije u zdravstvu?
-Da li je korupcija u zdravstvu raširena pojava ili su u pitanju samo pojedini slučajevi?
-Ko je  kriv za korupciju u zdravstvu ?
-Da li su do sada davali poklone ili uslugu ukoliko je bilo potrebno da vam neko završi posao?
-Da li biste radije dali mito za uslugu ili bi prijavili slučaj policiji?


Drugi dio upitnika bio je posebno usmjeren na pitanja :
-Da li znaju da je davanje mita krivično djelo ,kao i uzimanje mita ?
-Da li su čuli da direktori uzimaju mito za zapošljavanje radnika ?
-Da li misle da bi  javno prozivanje i objava imena osoba koji traže mito imalo uticaj na smanjenje korupcije?
-Smatraju li da je potrebno uključiti i druge institucije u gradu da se bave pojavom korupcije?/napr:policija,lokalna vlast,nevladine institucije?
-Kako bi,da su u prilici prijavili osobu iz zdravstva za korupciju?
Ispitanici smatraju da je zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Bileći efikasna, kada je u pitanju sprovođenje zdravstvenih postupaka u 2011.godini.
Većina građana pokazuje da je svjesna toga da je korupcija realnost ovog društva i da predstavlja društveni problem, ali da nije prisutna u Domu zdravlja u Bileći.
Svi ispitanici su odgovorili da nebi slučaj korupcije prijavili policiji nego menadžmentu ustanove.
Smatraju da je država kriva za korupciju, ali i građani sami.
Smatraju da bi javno prozivanje i objava imena osoba koji traže mito imalo uticaja na smanjenje korupcije u zdravstvu.

Po izjavama ispitanika radnici Doma zdravlja Bileća su ljubazni, predusretljivi i participacija je jedino što građani plaćaju u ovoj ustanovi.
Anica Ramić                                                                                             Nedeljka Ilijić

Predsjednica UG RS „Stop mobbing“
Izvršna direktorica UG „Oaza“

 

Komentarišite vijest